projekt

30 listopada 2018 roku zakończyło się tygodniowe spotkanie młodych prawników i pracowników młodzieżowych z 8 europejskich krajów. Wspólne działania odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Law matter: building cooperation in legal education„, którego celem było polepszenie edukacji prawnej młodzieży w Europie.

Edukacja szkolna wciąż nie nadąża za rozwijającym się systemem prawnym i postępem technologicznym. Duża część młodych ludzi posiada bardzo małe umiejętności praktyczne w zakresie prawa. W ramach przygotowań do projektu uczestnicy, poprzez internetową ankietę zbadali potrzeby młodzieży i kontekst instytucjonalny edukacji prawnej. Wyniki wskazały na częsty kontakt z edukacją prawną, która realizowana jest głównie na poziomie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie wyższe). Wskazuje to na duże możliwości wykorzystania narzędzi edukacji pozaformlanej w polepszaniu edukacji prawnej w przyszłości.

Uczestnicy skupili się na budowaniu trwałego partnerstwa i poszukiwaniu i analizowaniu nowatorskich narzędzi edukacyjnych w zakresie prawa. Poprzez 5 intensywnych dni szkoleniowych, uczestnicy stworzyli bazę innowacyjnych metod nauczania.

Rezultaty ankiety #lawmatter. Zapytaliśmy młodzież z 8 krajów Europy co sądzą o edukacji prawnej i prawie. Poznajcie wyniki na infografice

W jaki sposób włączać przedstawicieli zawodów prawniczych w edukację prawną? Zajrzyjcie do naszej infografiki, wypracowanej w ramach projektu.
Jak zorganizować edukację prawną na mistrzowskim poziomie? W jaki sposób prowadzić skuteczne działania na rzecz beneficjentów i współpracować z innymi podmiotami?

Projekt był finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Erasmus+. Organizatorem był Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, przy aktywnym wsparciu siedmiu partnerów.

W ramach działań na Uniwersytecie Śląskim uczestnicy prowadzili warsztaty prawnicze „In the net of law” na Wydział Prawa i Administracji UŚ. Spotkanie zostało oparte zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego „world cafe”, w podziale na 4 różne tematy związane z edukacją prawniczą:

  • metoda prawnoporównawcza jako narzędzie edukacji pozaformlanej,
  • międzynarodowy wymiar w edukacji prawnej,
  • edukacja prawna – przegląd dobrych praktyk,
  • jak skutecznie włączać przedstawicieli zawodów prawniczych w edukację prawną?

Uczestnikami byli prawnicy, studenci, pracownicy młodzieżowi, wolontariusze i przedstawiciele NGO z 10 krajów Europy. Warsztaty stanowiły zamknięcie projektu. W warsztatach wzięli udział zaproszeni eksperci prawa i edukacji pozaformlanej: Daryna Kupriianova z European Students’ Association for Cultural Heritage, Martyna Kucharska – Staszel – trener edukacji prawnej, Alina Prochasek – ekspert edukacji pozaformlanej i Piotr Jaros Radca Prawny – przedstawiciel zawodów prawniczych.

Ważnym aspektem projektu była współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi: Akademią WSB i Uniwersytetem Śląskim.

Współpraca z Akademią WSB, zaowocowała przeprowadzeniem warsztatów prawniczych i dniem otwartym Programu Erasmus+ w dniu 28 listopada 2018 r. Wraz z zaproszonymi gośćmi z lokalnych szkół uczestnicy projektu przeprowadzili warsztaty pozaformalne w różnych obszarach edukacji prawnej. Młodzi ludzie z 8 krajów wspólnie pracowali nad prawami człowieka, problemem migracji, ochrona dziedzictwa kulturowego i prawami seniorów. Warsztaty poprowadzili prawnicy i pracownicy młodzieżowi z sektora pozarządowego w Europie: Ivana Dankova z Association of Young Lawyers w Bułgarii, Martyna Kucharska-Staszel – ekspert edukacji prawnej, Daryna Kupriianova z European Students’ Association for Cultural Heritage, Alina Prochasek – trener młodzieżowy i radca prawny Piotr Jaros. Kończąca wydarzenie dyskusja w formule open space pozwoliła na zbudowanie przyszłych partnerstw i wypracowanie nowych pomysłów na przyszłe projekty.

#legaleducation

#legalawareness

Tags

#lawmatter

#ErasmusPlus

#edukacjaprawna

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o.

ul. ogrodowa 15

41-250 czeladź

KRS: 0000699587

nip: 6252462507

regon: 368513668

Skontaktuj się z nami:

instytut.laskiego@gmail.com

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego © Wszelkie prawa zastrzeżone

EnglishPoland