projekt

Dziedzictwo kulturowe jest bliskie pojęciu kultury jako powietrza, którym oddychamy, ale trudnym do uchwycenia. W tym projekcie zmierzaliśmy do głębszej refleksji kulturowej naszego młodego pokolenia na temat tego: co chcemy chronić, jak chcemy i co należy chronić.  Ujęliśmy temat dziedzictwa szeroko, zgodnie z nowymi kierunkami badań naukowych w tej dziedzinie i uwzględniając dziedzictwo natury jako wspólne dziedzictwo ludzi i planety.

Keep calm and protect cultural heritage podjął temat ochrony dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży. Celem projektu było wypracowanie narzędzi edukacyjnych, ułatwiających młodym ludziom odkrywanie i chronienie od zapomnienia, lokalnych obiektów i przejawów dziedzictwa kulturowego.

Działania projektu, były oparte o odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i grup narodowych, biorących udział w wymianie młodzieży. W ramach międzynarodowego spotkania w Polsce, w Milówce w dniach 4 – 14 marca 2022, młodzi ludzie wymieniali się własnym bagażem kulturowym i wzajemnie odkrywali lokalne skarby dziedzictwa kultury. Pracowali nad dobrymi praktykami ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży, przede wszystkim poprzez kampanie społeczne.

Zorganizowaliśmy serię webinarów, promująca cele projektu oraz skupiającą się na dziedzictwie kulturowym. Cześć z nich została nagrana, dzięki czemu możesz posłuchać naszej opowieści o dziedzictwie kultury.

W ramach rezultatów uczestnicy przygotowali przewodnik “Keep calm and protect cultural heritage”, z którego możesz się dowiedzieć czym jest lokalne dziedzictwo kulturowe, poznać organizacje je chroniące oraz dowiedzieć jak możesz pomóc w ochronie tego dziedzictwa. Obok znajdziesz odnośnik do naszego przewodnika.

[PL] Uczestnicy i uczestniczki wymiany młodzieżowej ,,Keep Calm and Protect Cultural Heritage”, organizowanej w ramach Erasmus+ stworzyli infopack dla uchodźców przybywających do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. Jest to wyraz wsparcia dla narodu ukraińskiego Uczestnicy i uczestniczki pochodzą z Węgier, Niemiec, Słowenii, Hiszpanii oraz Polski. Aby otworzyć kliknij w obrazek obok lub tutaj.

[UA] Учасники молодіжного обміну «Зберігай спокій та захищай культурну спадщину», організованого в рамках Erasmus+ , створили інфопакет для біженців, які приїжджають до Польщі з охопленої війною України. Це вираз підтримки української нації Учасники – з Угорщини, Німеччини, Словенії, Іспанії та Польщі. Щоб відкрити та поділитися, просто натисніть на зображення поруч або тут.

Projekt był finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Erasmus+. Organizatorem był Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, przy aktywnym wsparciu czterech partnerów.

#legaleducation

#legalawareness

Tags

#keepcalmand protectculturalheritage

#culturalheritage

#ErasmusPlus

#edukacjaprawna

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o.

ul. ogrodowa 15

41-250 czeladź

KRS: 0000699587

nip: 6252462507

regon: 368513668

Skontaktuj się z nami:

instytut.laskiego@gmail.com

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego © Wszelkie prawa zastrzeżone

EnglishPoland