projekt

Głównym celem projektu “Angels of the cultural heritage” była promocja ochrony dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży. Poprzez szereg pozaformalnych aktywności, młodzi ludzie z 5 różnych krajów UE (Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Słowenii) wspólnie działali na rzecz rozwoju poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w świadomości młodych pokoleń.

W ramach działań projektowych młodzi uczestnicy spotkali się w Rajczy, w Polsce, podczas 8 dniowej wymiany młodzieży (3 – 12.11.2019), poprzedzonej weekendowym spotkaniem liderów.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czy zabytki w Twoim mieście są dobrze chronione?

Dlaczego wszyscy powinniśmy chronić dziedzictwo kulturowe?

W jaki sposób prawo może nam pomóc i jak my możemy w tym pomóc?

Dowiedz się więcej, jak młodzi Europejczycy wspólnie działali na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.

 

W ramach rezultatów uczestnicy przygotowali własne kampanie społeczne na rzecznego dziedzictwa, prowadzone metodami pozaformalnymi i implementowane w lokalnych społecznościach uczestników. Uczestnicy wypracowali także rezultaty w formie postulatów na rzecz lepszych działań w formie dobrych praktyk i mapy drogowej dla rozwoju ochrony dziedzictwa kulturowego wśród młodych Europejczyków.

 

kampanie społeczne

Projekt był finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Erasmus+. Organizatorem był Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, przy aktywnym wsparciu czterech partnerów.

Działania wspierane były przez merytorycznego partnera projektu: „ESACH Polska” (European Students’ Association for Cultural Heritage), którego członkowie byli wśród uczestników projektu.

Międzynarodowa grupa miała szansę zgłębić swoją wiedzę w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego dzięki  gościnności Wójta Gminy Rajcza, z którym spotkała się w ramach warsztatów o wartościach dziedzictwa lokalnego.

Uczestnicy omawiali 17 celów zaproponowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych 🇺🇳 skierowanych ku polepszeniu jakości życia na całym świecie. Dzięki kreatywności grup międzynarodowych udało się wypracować bardzo wiele powiązań pomiędzy osiągnięciem celów z jednej strony i zachowaniem należnego poziomu ochrony dziedzictwa kulturowego w świecie.

✅ Grupy młodzieży uznały, że „niespełnienie podstawowych potrzeb społeczności nigdy nie pozwoli ludziom myśleć o wyższych wartości według postulatów doktryny Maslow’a.

✅ Z drugiej zaś strony, nie dbając o środowisko naturalne oraz o należytą edukację młodzieży, zapominamy również, że jednocześnie niszczymy możliwość zachowania własnej tożsamości kulturalnej.

✅ Oprócz tego kilka razy zabrzmiało nieoficjalne hasło naszego projektu „bo jak nie my, to kto?”

W dobie migracji i zwiększonej mobilności, bardzo ważne jest odnajdywanie uniwersalnych wartości w zabytkach całej Europy, a nie tylko poszczególnych regionów oraz traktowania tego dorobku w szerszym kontekście jako dziedzictwa wartości i kultury wytworzonej przez poprzednie pokolenia Europejczyków.

Prowadzone działania były oparte o zbieranie i analizowanie działań na rzecz promocji ochrony dziedzictwa kultury wśród europejskiej młodzieży. Na tej podstawie uczestnicy pracowali w międzykulturowym środowisku nad nowymi sposobami promocji tej ochrony wśród młodzieży i przeciwdziałania ignorancji kulturowej. Działania projektowe korzystały z metod edukacji pozaformalnej.

#legaleducation

#legalawareness

Tags

#culturalheritageangels

#culturalheritage

#ErasmusPlus

#edukacjaprawna

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o.

ul. ogrodowa 15

41-250 czeladź

KRS: 0000699587

nip: 6252462507

regon: 368513668

Skontaktuj się z nami:

instytut.laskiego@gmail.com

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego © Wszelkie prawa zastrzeżone

EnglishPoland